Vypočítejte si spotřebu
Uložení dlaždic na střih (+)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
SPON/LEVEL+
Uložení dlaždic na střih (+)
0
Klínů
Uložení dlaždic na vazbu (T)
0
Klínů
více info

Odstoupení od smlouvy

Formulář na odstoupení od smlouvy (stáhne se po kliknutí)

 

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující má ze zákona právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel. V případě velkoobchodu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy:
Po – Pi (8:30 – 17:30)

 +420 735 002 591 

po dohodě zašlete zboží na adresu skladu:
Shipmall Slovensko s.r.o.
Prologis park Bratislava, 
Hala DC2, 
Dialničná cesta 4088/24
903 01 Senec

(neslouží jako kamenná prodejna či výdejny místo)

Zboží posílat poštovním kurýrem nebo jiným kurýrem na adresu (ne na adresu pošty, jinak balík nepřebíráme).

 

Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo třetí osoba jím určená s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se a) zboží objednané kupujícím v jedné dodávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu, c) zboží dodává opakovaně během stanoveného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před začátkem plynutí doby na odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí doby na odstoupení od smlouvy,
  • prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného osobitě pro jednoho spotřebitele,
    prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na Formulář na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy je možné uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den lhůty, tedy 14. den od převzetí zboží.

Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající kupujícímu vrátí všechny platby (včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky), které od něho přijal na základě smlouvy nebo souvislosti s ní, nejdéle do 14 dnů. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jaký kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím domluvit i na jiném způsobu vrácení platby.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, nabízený prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu platbu předtím, než mu je zboží doručeno zpět nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Výjimkou je, když prodávající sám navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo ho odevzdat prodávajícímu, případně, pověřené prodávajícím. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdáno do přepravy nejpozději poslední, 14. den lhůty.

Při odstoupení od smlouvy platí kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem ke své povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupující má po doručení zboží možnost vyzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristiky a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho pouze takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v „kamenném“ obchodě. Od kupujícího je vyžadováno, aby během lhůty na odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou pečlivostí.